...

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
علی

سخت فقط سخت است, همین ...

علی

خطی، این لحظه ز دلتنگی، بر این دیوار یادگاری بنویس و به ره شکوه مپوی از دورنگی که ز یارانت دیدی، عیار! گر تو خاموش بمانی چه کسی خواهد بود که گواهی دهد: « اینجا، بودند عاشقانی که زمین را به دگر آیینی خواستند آذین بندند و چه شیدا بودند!» آه! ناجوانمردی گیتی آیا تا بدانجاست که فردا، وقتی نبض این ساعت فرتوت نخواهد زد، هیچ مستی دیگر در ته کوچه ی بن بستی در آخر شب نغمه ی ما را با سوت نخواهد زد؟ با سر انگشتی، آغشته به خون و انکار، یادگاری ز خود، امروز، بنه بر دیوار.

علی

دالانی پر ز آیینه تصویری در روبرو... نک ایستاده ام با پاره سنگی در دست.

محمد

خیلی خشکلی عزیز

محمد

میای باهم دوست باشیم 09388587662