دلی که آویزان است از بالای آن برج بلند...

می‌گوید می‌خواهد برود. وقتی حرفش را می‌زنیم، نگاهش یکطوری است که انگار خودش هم دل خوشی از این رفتن ناگهان پیش آمده، ندارد. اما این که دلیل ماندن نمی‌شود. خیلی وقتها ادمها کارهایی می‌کنند که دل خوشی هم برایش ندارند. اصلا بماند که چه؟ حتی من هم دلیلی برای ماندنش نیستم. مگر من وقتهایی که زندگی ناچارش می‌کند که خودش را با دیگرانی که می‌شناسد مقایسه کند، دلیلی برای غصه نخوردنش بوده‌ام؟ نه نبوده‌ام... می‌دانم که نبوده‌ام.

من اما دلم می‌خواست  اصلا حرف این رفتن پیش نمی‌آمد. مرا یاد وقتی که فرزانه می خواست برود، می‌اندازد. این رفتن برای من با رفتن بقیه آدمهایی که هر تابستان دارند می‌روند خیلی فرق دارد. اینجور رفتن‌ها خیلی بدند. تو حتی با خیال نرفتن آن آدم هم نمی‌توانی خودت را آرام کنی. وقتی حرفش پیش می‌آید نرفتن از رفتن هم بدتر است... مثل آنوقتی که فرزانه نرفت و آنهمه غصه تمام نشدنی را تحمل کرد. شده بود گنجشکک بی بال و پری که هر چیزی یادش می‌انداخت که نرفته است. گیر افتاده بود اینجا میان همه‌ی آن چیزهایی که با بدبختی و با امید رفتن، توانسته بود ازشان دل بکند. دنیایش قفس کوچکی شده بود که هیچ چیزی تنگیش را کم نمی‌کرد.

حرف این رفتن‌ها که پیش آمد، دیگر تمام است. هرکارش که بکنی هست. سخت است و تلخ. اینست که من غصه‌اش را می‌خورم. و حتی نمی‌خواهم که نرود...

آخ که این رفتن‌ها هیچ وقت قرار نیست تمام بشوند. مدام تکرار می‌شوند و هر بار دایره‌شان تنگ‌تر از  دفعه قبل شده است. هربار آدمی که می‌رود به تو نزدیکتراست و هربار تو اندوهت بزرگتر.

از آن روزی که گفت می‌رود این اندوه لعنتی توی سینه‌ام نشسته است. من هرروز در محل کارم در طبقه چهاردهم آن برج بلند می‌نشینم و همانطور که طرح می‌زنم با خودم می‌ترسم. هراسانم و انگار دلم در کسیه نایلونی کوچکی از بالای آن برج بلند آویزان باشد و هر نسیمی بتواند بکند و  رهایش کند میان زمین و آسمان. می‌نشینم آنجا و میان آنهمه صدای رها در فضای شرکت و کار می‌کنم و به آنروزی فکر می‌کنم که با هم توی خیابان ولیعصر قدم می‌زدیم و به رفتن فرزانه فکر می‌کردیم و اینکه چقدر دلمان برایش تنگ می‌شود.... آن رفتن رخ نداد اما فرزانه را از ما دور کرد و برد در هزار توی غصه‌هایی که تمام نشدند. حتی تا بحال....

اینستکه من میترسم. از رفتن و نرفتن به یک اندازه می‌ترسم. از گم شدن خودمان در پیچ و خم غصه‌ها می‌ترسم. از اینکه برود و من تنها از تمام خیابانهای این شهر رد شوم و رگبار خاطره‌ها سینه‌‌ام را بسوراند، می‌ترسم. از اینکه بماند و غصه نرفتنش تمام لبخندهایمان را تاراج کند هم می‌ترسم....

من به همه اینها فکر می‌کنم و دلم میان آن کیسه نایلونی کوچک در طبقه چهارهم آن برج همانطور آویزان می‌تپد.

/ 7 نظر / 39 بازدید
علی

[گل]

setareh

:(

خــواهیم رفت... اما خاطـــرت باشد همیشه این تویی که میـــروی همیشه این منـــم که می مـــانم غـــریب آمدی و آشنـــا رفتی اما من که خوب می شنــاسمت من تو را بارها در انتهـــای رویـــایی غــریب دیده بودم چقدر کوچه های خلــوت بامــدادی را خیس گـــریه رفتم و در غـــم غـــروب باز آمدم اگر می آمدی می دانستی چرا همیشه رفتن به سوی حـــریم علاقه آســـان و باز آمدن از تصـــرف بـوسه دشـــوار است چقد اونجاش که گفتی باید تنها ازین خیابونا رد شم گریه م گرفت چقد یاد خودم افتادم...

vahid

آنـــــــــ ــــــکه رفت..... به حرمــــــ ـــت آنچه با خود برد دیگر حقـ ـ ـ بازگشتـــ ندارد.... رفتـــــــ ـــ ـــــنش مردانهــ نبود!! لااقلـ ـ مـــــ ــــ ــ ــ ـــرد باشد و برنگـــــــ ــــ ــــــردد...!!!

H.k

سلام... یادداشتتان من رو بد جور تو فکر فرو برد... یاد رفتن خودم افتادم...دوست نداشتم بمانم ولی دوست هم نداشتم بروم. اون روز تو فرودگاه کاملا از قیافه ام پیدا بود که کاملا خودم را باختم...یک نفر از هم را هانم هم این رو به زبون آورد. قیافه ام شده بود مثل قیافه شاه موقعی که می خواست از ایران بره...با این تفاوت که اون شاه بود وبا رفتنش کلی قصر و قدرتش را باید می گذاشت اینجا که برود. اما من که چیز خاصی نداشتم برای جا گذاشتن این جا جز خانواده ام و دوستانم و یک سری چیزهای که دوستشان داشتم. بازم دلم گرفت... راستی سلام مریم خانم.

گاهي نه رفتن جواب آدماست نه موندن.

جوابش پيش خودشونه.