افطار هم بهانه ساده‌ایست برای...

- یک کیلو لطفا....

کفگیر را که زیر کپه بامیه ‌ها می‌برد نمی‌دانم چرا بی‌خودی یاد تو می‌افتم. یاد آنوقتهایی که با هم زولبیا و بامیه می‌خریدیم. یاد آن روزی که با هم از سر دو راهی قلهک راه افتادیم و همانطور که خیابان شریعتی را پایین می‌آمدیم توی راه سه بار افطار کردیم. بار اول آش خوردیم. بار دوم حلیم و بار سوم جگر با نان داغ. یاد تمام خنده‌های آنروز مان. یاد خودمان. یاد آنوقتهای خودم با تو .....

امروز هوا ابری است. بعد از مدتها هوا ابریست و باد می‌آید. هوا دلش باران می‌خواهد حتما... نمی‌دانم چرا مرا یاد آنروزی می‌اندازد که با زبان روزه زیر باران پیش از افطار تا  مدتی بعد از اذان قدم زدیم که حتما افطاری‌مان را توی یک رستوران سنتی بخوریم. و یاد آن افطارمان با آن لباسهای‌خیس توی‌ آن فضای گرم و دنج هنوز هم مرا سر ذوق می‌آورد ...

.

سر سفره افطار نشسته‌ام... باز هم دارم بی خودی به تو فکر می‌کنم و جا خورده‌ام از اینکه  اینهمه خاطره فراموش شده فقط از خریدن یک کیلو زولبیا و بامیه در ذهن من رها شده است؟  دلم می‌خواهد بدانم برای تو چگونه است؟؟ اصلا هنوز چیزی هست که بتواند تو را به یاد روزهای بودنت در کنار من بیاندازد؟؟

اذان می‌گویند ... مرور خاطرات آنهمه با هم بودنمان سیرم کرده است. چایم را داغ داغ سر می‌کشم.... و به خیالم تا آخر شب رهایم نکند این یاد بی پیر روزهای قدیم... شاید باید ساعتها بخوابم تا این خاطره‌ها دوباره در یکی از پستو های تاریک فراموشی مغزم ته نشین شوند..... شاید فقط  باید بخوابم.

/ 6 نظر / 35 بازدید
آرش

بار اول آش خوردیم. بار دوم حلیم و بار سوم جگر با نان داغ دلپیچه نگرفتید

آلیس

همین چند روز پیش بود. توی ماشین داشتم از انقلاب به سمت کرج می رفتم که اتوبان تر شده بود. پنجره رو باز گذاشتم تا بارون به صورتم بخوره. یادم نیست چرا خوشحال بودم! داشتم فکر می کردم خدا برای زدن دکمه ی بارون شاید منم در نظر گرفته باشه که خوشحال ترم کنه! یه لحظه احساس تنهایی نکردم! یاد اون روز افتادم!

مریم

نه دلپیچه نگرفتیم.... از هرکدام هوسانه آنقدر خوردیم که چشیده باشیمشان .برای خنده..برای بیشتر با هم بودن فقط. همین...

هادی

حالا هنوز هم سراغ گنجه که میروم می دانم تمام آن پروانه ها مرده اند حالا پیراهن چرک آن سالها را بدرمی آورم می گذارم روبروی سهمی از سکوت آن سالها و میگریم میگریم چندان بلند بلند که باران بیاید .... تا بدانم ...

مهر

و ب بسيار خوبي داري [گل][گل][گل][گل]