خیانت

خیانت ...واژه عریان بی حیایست...
وقتی که باد عطر تند هم آغوشیت را در میان فضا رها کرده بود...
درخت پشت پنجره ، شاخه‌های معصومش را به باد داد تا تو تنها کسی نباشی که در عریانی تن سرد خیانت پیچیده‌ است....
اینجا "فقط" درختها می‌دانند معصومیت چه داستان غریبیست...

 

قطعه کوتاه بالا را بعنوان یک نظر برای آخرین پست آقای محسن سراجی با عنوان" ببخشید خانم" نوشتم. همین طوری دلم خواست که اینجا هم بیاورمش...

/ 2 نظر / 15 بازدید
5649

چی شده؟ کجایی؟ هان؟ چی شده؟

آرش

به کی به خودش آره به خودش خیانت کرد باور کن