/ 3 نظر / 39 بازدید
سایه

نوشته هاتو خوندم... تا اونجایی که تونستم از آرشیوت هم... بسیار احساس قشنگی تو نوشته هات هست... به منم سر بزن[گل]

سایه

من با اجازه لینکت کردم...[گل]

Lily

لاو یو خاااااله جووونم